Liitto/aluetoimisto

Sisä-Suomen aluetoimisto.Rautatienkatu 10, 6. krs 

33100 TAMPERE

Sisä-Suomen toiminta-alue Kanta-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi.

Henkilökohtaiseen jäsenpalveluun tulee varata aika etukäteen aluetoimitsijalta tai jäsenpalveluneuvojalta.

                               Toimisto suljettu 10.7.-4.8.

                               Toimiston aukioloajt
                               ma-ke klo 9-15, suljettu ma-ke klo 12-13

 

aluetoimitsija
Vili-Petteri Adamsson
03 230 1515
044 412 3014
vili-petteri.adamsso@akt.fi
             jäsenpalveluneuvoja
             Elina Wingren
             03 230 1510
             elina.wingren@akt.fi

                             

 

AKT :n reilunpelin käyttäytymissäännöt

 

Hyvä ja asiallinen käyttäytyminen kuuluu paitsi työyhteisön,myös ammattiliiton toimintaan riippumatta  siitä, oletko vuorovaikutuksessa jäsenten, luottamushenkilöiden tai palkatun henkilöstön kanssa.Kaikkia  kunnioittava ja asiallinen käytös parantaa yhteisömme toimivuutta ja ilmapiiriä

1.Kunnioitus

Jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä,ei pelkän sukupuolensa,ihonvärinsä tai seksuaalisen suuntautumisen edustajana.Kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.Erilaisuuden arvostaminen on hyväksytyksi tulemista omana itsenä,ilman leimoja tai stereotypioita.

2.Avoimuus

Avoimuus tarkoittaa avointa tiedonkulkua sekä lupaa ottaa puheeksi myös vaikeita asioita.Avoimuutta on esimerkiksi tehdä näkyväksi näkymätön,reiluus muita ihmisiä kohtaan sekä suora viestintä selän takana puhumisen sijaan 

3.Arvostus

Anna tilaa ja arvoa kaikkien mielipiteille,vaikka ne eroavaisivatkin omistasi.Jokaisella on oikeus omiin tunteisiin ja mielipiteisiinsä.Vaikeat ja hankalat asiat tulee ottaa rakentavasti esille niiden kanssa,joita asia koskee.

4.Vuorovaikutus

Vuorovaikutusta tapahtuu aina,kun paikalla on kaksi tai useampi ihminen.Ihminen vaikuttaa aina toiseen,halusipa sitä tai ei.Sanojesi lisäksi ilmeeeleesi ja asenteesi ovat osa  viestiäsi ja vaikuttavat viestisi perillemenoon.Viestin ymmärtämiseen vaikuttavat aina myös kulttuuri,asiayhteys sekä osapuolten omat tavoitteet,taustat ja tulkinnat

5.Nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen

Nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen tarkoittaa sitä,että emme hyväksy minkään laista epäasiallista käyttäytymistä,kuten seksuaalista tai muuta häirintää.

Ethän kiusaa tai esimerkiksi kerro härskejä tai kaksimielisiä vitsejä,ellet ole varma,että kaikki  kuulijat  ymmärtävät ne vitseiksi.Ethän myöskään kommentoi toisen ihmisen  ulkonäköä pukeutumista tai yksityiselämää epäasiallisesti tai kosketa fyysisesti,ellet ole varma,että toinen haluaa sitä.

Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen on jokaisen tehtävä.Puuttumattomuus antaa tilaa huonolle käytökselle.Ristiriitatilanteet ja ongelmat tulee tarvittaessa aina selvittää ja käsitellä.

 

Kannustamme jokaista epäasialliseen käyttäytymisen kohteeksi joutuvaa ottamaan puheeksi toisen osapuolen kanssa ja tarvittaessa kertomaan siitä myös tapahtumasta vastaavalle henkilölle,ellei erillistähäirintäyhdyshenkilöä ole nimetty.Puutumme tilanteeseen asianmukaisesti ja viivytyksettä saatuamme tiedon epäasiallisen käytöksen kokemuksesta tai sen havaitse misesta

 

Hyväksytty AKT:n hallituksessa

19.9.2019